Jaký odhad a proč potřebuji

<<< Mé motto: Když je mi práce koníčkem, projeví se to i v dobrém a kvalitním výsledku. >>>

V oblasti oceňování nemovitostí existuje velmi mnoho nejasností ohledně toho, od koho ocenění požadovat a jaký typ ceny poptávat.

Pravomoce Soudního znalce a Odhadce

Soudní znalec vám vypracuje znalecký posudek.

Odhadce pro vás vypracuje dokument zvaný „Tržní ocenění“, „Zpráva o hodnocení“, „Stanovisko k tržní hodnotě“ apod. Pokud by odhadce vypracoval znalecký posudek, jednalo by se o trestný čin.

Cena obvyklá nebo zjištěná

Znalecký posudek (od Soudního znalce) může obsahovat analýzu ceny obvyklé (tržní hodnoty) nebo indikaci ceny zjištěné (administrativní).

Odhadce se může vyjadřovat pouze k ceně obvyklé (tržní hodnotě).

Mezi těmito cenami může být značný rozdíl. Cenu zjištěnou využívají především soudní znalci např. pro finanční úřady za účelem stanovení daně z převodu nemovitostí, zjištění ceny pro účely darování nemovitosti, pro účely vypořádání SJM, při dělení a vypořádání spoluvlastnictví  atd. Cena obvyklá (tržní) by se měla co nejvíce přibližovat ceně, která bude v daném čase a místě obchodována. Pro stanovení obvyklé ceny se používají nejčastěji tyto metody:

  • Porovnávací metoda
  • Výnosová metoda
  • Nákladová metoda

Napište mi

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 Ing. Pavel Budín :: K Vodojemu 525, 250 67 Klecany :: +420 602 885 768