Jak pracuji 

<<< Mé motto: Když je mi práce koníčkem, projeví se to i v dobrém a kvalitním výsledku. >>>

Zastávám názor, že, nemovitost je unikátní. Nejedná se průmyslové zboží vyrobené v tisícové sérii, ale je vždy jedinečná a nezřídka až osobní povahy s vazbou na svého majitele.

Tato premisa určuje i můj přístup ke klientům - objektivita, více faktorová analýza a citlivý přístup ke každému stanovení ceny pro vás. Jako člověk, který si svépomocí postavil dům a provedl rekonstrukci chalupy a chaty, vnímám tyto skutečnosti intenzivněji.

Na začátku, po prohlídce a identifikaci nemovitosti, zpracuji analýzu trhu v příslušném segmentu a regionu. Tato analýza je určující pro následný krok, kterým je volba metody nebo metod k hledání tržní hodnoty. Pro přesnější stanovení ceny využívám více metod, abych měl více indicií k určení té nejobjektivnější výsledné ceny pro vás. Metody analyzují nemovitost z pohledu vynaložených nákladů (minulost), z pohledu užitku, který přinášejí (budoucnost) a srovnávají oceňovanou nemovitost s analogickými nemovitostmi, které byly v nedávné době obchodovány na trhu (přítomnost).

Obvyklá cena je nejčastěji stanovena na základě věcné a porovnávací hodnoty (resp. jejich kombinaci) a informací získaných v místě. Při posuzování staveb analyzuji technický stav a opotřebení jednotlivých prvků. Syntéza poznatků získaných ať již z místního šetření, nebo zpracováním metod vede k indikaci tržní hodnoty.

Tržní hodnota je cena stanovena odhadcem. Je ale na místě říci, že tato hodnota je ideál, který může i nemusí být shodný s tržní cenou. Dobrý a fundovaný odhadce by měl přicházet s odhadem tržní hodnoty, který se nebude od tržní ceny odchylovat významně.

Při zpracování odhadu používám dostupné logické metody. Vyhotovení posudku mi trvá zpravidla 1 týden. Vždy záleží na rozsahu posudku a domluvě s klientem. Pro snadnější a kvalitnější zpracování vyžaduji dodat podklady uvedené níže, což zrychlí a zlevní výsledný odhad. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění může lišit. Doporučuji proto tento soupis předem se mnou konzultovat. Pokud vám budou některé  doklady chybět, mohu je za vás zajistit. Výpis z katastru nemovitostí – list  vlastnictví by neměl být starší než 3 měsíce.

Seznam možných dokladů pro podklady stanovení tržní ceny odhadcem:

 • Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva apod.)
 • Kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, územní rozhodnutí
 • Stavební dokumentace
 • Radonový průzkum (pokud existuje)
 • Doklady omezující vlastnická práva (smlouvy o zřízení věcného břemene)
 • Kopie katastrálních podkladů (ne starší než 3 měsíce)
 • V případě oceňování výnosovým způsobem:
  • nájemní smlouvu (nutno doložit výši ročního nájemného)
  • velikost pronajaté plochy
  • náklady na správu
  • roční částku daně z nemovitosti

Těším se na naši spolupráci.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat!

Ing. Pavel Budín
Odhadce nemovitých věcí

Kontaktní informace

Jméno: Ing. Pavel Budín
PSČ: 250 67
Město: Klecany
Ulice: K Vodojemu 525
Telefon: +420 602 885 768
Email: odhadybudin@gmail.com

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2801436735/2010
Nejsem plátce DPH.

Živnostenský list:

Živnostenský list vydaný v Praze dne 5.1.2018, vznik oprávnění 3.1.2018
Spisová značka: SZ MCP8 006507/2018 Číslo jednací: MCP8 006607/2018.

Napište mi

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 Ing. Pavel Budín :: K Vodojemu 525, 250 67 Klecany :: +420 602 885 768